Refleksoloogia


Refleksoloogia meetod põhineb avastusel, et organism peegeldab informatsiooni oma organite seisundeist keha pinnal asuvatesse kindlatesse tsoonidesse. Refleksoloogi töö seisneb käelise tegevuse kaudu nende tsoonide mõjutamises. Töö eesmärk on organismi eneseregulatsiooni funktsioonide tugevdamine, tasakaalustamine ja tervisehäirete ennetamine. Tsoonisüsteemid asuvad üle kogu keha.


Õppekava nimetus:
Refleksoloogia


Õppekavarühm:
Teraapia ja taastusravi


Eesmärk:
Koolituse tulemusel on õppija ettevalmistatud refleksoloogina töötamiseks.


Õpiväljundid:
Koolituse läbinu :
1. valmistab ette töökeskkonna;
2. kogub kliendi loo;
3. teostab kliendi probleemist lähtuvat refleksoloogilist mõjutamist läbi erinevate kehal paiknevate süsteemide, kasutades õpitud teoreetilisi ja praktilisi teadmisi ning oskusi;
4. jälgib kliendi reaktsioone ja analüüsib neid, valides igale kliendile vastava ja sobiva tsoonide käsitlemise järjekorra ning töövõtted;
5. toetab inimese enda võimet ennetada haigestumisi ja ning nõustab eluviisis.


Sihtgrupp:
Kõik, kes soovivad omandada refleksoloogi haridust.


Õppe alustamise tingimused:
Keskharidus.


Õppe kogumaht:
Koolituse kogumaht on 900 akadeemilist tundi, millest 426 akadeemilist tundi on auditoorset tööd, 100 akadeemilist tundi dokumenteeritud praktikat. Iseseisva töö maht on 374 auditoorset tundi.


Õppekeskkond ja vahendid:
Õpperuumide sisustus ja varustus on piisav koolituse läbiviimiseks ja õppekava õpiväljundite saavutamiseks. Osalejatele on koolituskeskuse poolt tagatud kõik vaja minevad vahendid. Õpe toimub Tallinnas. Puudub juurdepääs ratastooliga liikumiseks.


Õppeprotsess:
Auditoorne töö toimub nädalavahetustel, kuni 5 päeva kuus: laupäeval kl 10.00 - 17.00 ja pühapäeval kl 9.00 - 16.00, igal päeval 8 akadeemilist tundi. Iseseisev töö tuleb õppijal sooritada auditoorse õppe vahelisel ajal, milleks on õppejõudude poolt antud kirjalikud ja praktilised ülesanded.
Praktika tuleb samuti õppijal teostada auditoorse õppe vahelisel ajal v.a. praktikalaager, mis on kindlatel kuupäevadel.


Õppematerjalide loend:
Osalejatele on koolitaja poolt koostatud konspektid ja refleksoloogiliste kaartidega töövihikud.


Õppe sisu ja õppemeetodid:
Õppemeetoditeks on loeng ja praktiline õpe.
Õpiväljundite saavutamiseks on õppesisu jagatud:
1. üldmeditsiin - 152 auditoorset tundi
2. eriala - 128 auditoorset tundi
3. kõrvalained - 88 auditoorset tundi
4. kirjalikud tööd ja praktikad - 56 auditoorset tundi
5. praktilised dokumenteeritud teraapiaseansid - 100 auditoorset tundi
6. iseseisev töö - 374 auditoorset tundi.


Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused. Hindamismeetodid:
Koolituse läbinuks loetakse õppija, kes:
1. osales vähemalt 75 % tundides;
2. sooritas üldmeditsiini kirjaliku testi vähemalt 75 % õigete vastustega;
3. sooritas kirjaliku erialaainete testi vähemalt 75 % õigete vastustega;
4. sooritas positiivsele tulemusele refleksoloogilise seansi lõpueksami;
5. koostas ja kaitses erialalise referaadi ning lõputöö;
6. teostas 140 ja s.h. dokumenteeris 100 tundi refleksoloogia seanssi.


Väljastatavad dokumendid:
Õppekava edukalt läbinule väljastab kool lõputunnistuse, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud.
Kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst, väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule tõend.


Koolitaja kvalifikatsioon:
Kõigil koolitajatel on erialane haridus ja/või vähemalt 3-aastane töökogemus ning vähemalt 2-aastane täiskasvanute koolitamise kogemus.REFLEKSOLOOGIA ÕPPEKAVA - sept. 2020 - august 2021.

* Refleksoloogia eriala tunnid ja mahud leiad SIIT. 

 

Sisseastumise info leiad SIIT.


Info: 56468908.


Õppemaks: 1800 EUR (või 150 EUR/kuus)  Lisainfo ...

_______________________________________________________________________________