Vastuvõtt uutele õpilastele

 

Dokumentide vastuvõtt algab igal kevadel, mis kuulutatakse välja kooli kodulehel.

Dokumente võetakse vastu õppima asumiseks järgmistele õppekavadele:

 

1. Klassikaline massaaž

2. Aroomteraapia

3. Idamaade meditsiini loodusterapeut

4. Refleksoloogia

 

Terviseakadeemias õppimine on tasuline. Loe õppemaksude ja tasumisvõimaluste kohta lisainfot SIIT.

 

Sisseastumise eelduseks:

Kandideerida saab keskhariduse baasil.

Vajadusel kutsutakse erialase kutsesobivuse vestlusele.

Riigieksamite tulemused ei ole vajalikud.

 

Sisseastumiseks tuleb esitada järgmised dokumendid:

- avaldus (elektrooniline avaldus)

- CV (CV vorm.pdf)

- isikut tõendava dokumendi  koopia

- haridust tõendava dokumendi ja koopia

- 1 foto

 

Samuti võtta kaasa tunnistused varem läbitud õppekavasse kuuluvate ainete kohta (kui neid on).

Teemade ja mahu sobivuse korral on võimalik õppeaine tasuta üle kanda. Ülekandmised otsustatakse ära sisseastumisel.

 

Dokumentide vastuvõtt kohapeal:
 Tallinnas Tondi 8 a,  kellaaeg kokkuleppel. Vt kaarti siit.

 

Dokumentide koopiaid võib saata ka postiga aadressile:

Krautmani Terviseakadeemia

Tondi 8a

Tallinn 11313

 

Vastuvõtust teavitamine

Dokumendid vaadatakse läbi jooksvalt nädala aja jooksul dokumentide kättesaamise hetkest ja teavitatakse kandidaati vastuvõtutulemustest. Kui Te pole koolilt vastust saanud, siis palun võtke uuesti ühendust, et olla kindel, et dokumendid jõudsid kooli.

 

Kandidaadi õppimatuleku kinnitus

Kui kandidaat on saanud koolilt positiivse vastuse, saadame ka sissemaksu arve. Sissemaksu tasumisega kinnitab kanidaat oma õppimatulekut ja ta lisatakse õpilaste nimekirja. Sissemaksu suurus on ühe kuu tasu. Sissemaks moodustab ühe osa kogu õppemaksust ja seda ei tagastata õppimisest loobumisel. 

 

 Täienduskoolitusekursusele vastuvõtt:


Täienduskoolitusekursusel osalemiseks tuleb valida kodulehe avalehel kursus ja täita avaldus kodulehel - http://www.terviseakadeemia.ee/et/node/417.

Paari päeva jooksul vastatakse, kas kohti kursusele on ning saadetakse arve.

Arve tuleb tasuda enne koolituse algust.

Kõik täiendkoolitusekursused ei ole seotud kutsestandarditega.

 

Oleme Eesti Töötukassa koostööpartner ning kõigil meie koolitustel saab osaleda Töötukassa koolituskaardiga