Avaldus

Sooviavaldus õppimaasumiseks Krautmani Massaaži- ja Terviseakadeemiasse.

Ees- ja perenimi
Postiaadress
S.h.kooli nimi, eriala
Palun vali eriala mida soovid õppida.
Olen varem läbinud õppeaineid, mida sisialdab ka antud õppekava.
Märkmed, erivajadused, soovid
Kust saite informatsiooni meie kooli kohta?