Fütoteraapia tulevikuperspektiivid

21.04.2013

Mitmesuguste taimede ja taimeekstraktide kasutamine ravi otstarbel ehk fütoteraapia on maailmas laialt levinud. Kuid senini puuduvad kindlad kriteeriumid, mille järgi hinnata taimsete ravivahendite toimet. Täpsete kontrollmeetodite puudumine taimedega ravimisel ja soov senist olukorda parandada oli aasta tagasi Austraalias Lismores toimunud konverentsi ajendiks.
Kuigi meditsiinilises kirjanduses üldiselt pooldatakse fütoteraapiat, vajavad taimsete ravimite valmistajad ja kasutajad ning ametliku meditsiini praktikud täpseid andmeid ja eeskirju nende ainete ohutuse, samuti ravitoime efektiivsuse kohta. Selleks on vaja viia ellu ulatuslik uurimissüsteem. Peamisteks prioriteetideks uurimiste läbiviimisel on farmatseutiliste preparaatide ja ravimtaimede toime vastastikused mõjutused ja omavahelised reaktsioonid ning küsimused, mis puudutavad ravimtaimede kasutamist raseduse ajal.

Konverentsil esitati ravimtaimede tuleviku kohta mitmesuguseid seisukohti ja nägemusi. Enamiku osavõtjate hinnangul on ravimtaimede uuringuiks vaja mahukaid kulutusi ja neist peaks osa võtma palju spetsialiste. Taime ekstraktide standardiseerimine, mis on vajalik ühesuguse aktiivsuse ja doosi kindlustamiseks, on komplitseeritud küsimus. Selleks tuleb ekstrapoleerida ühe preparaadi omadused teiste lahuste vastavatele näitajatele. Mõned teadlased olid seisukohal, et herbaalmeditsiini integreerumisel ametliku meditsiini praktikasse on tähtsaks etapiks ainete toime tugevuse täpne määramine. See on eriti oluline meditsiinitööstuses, et vältida litsentseerimata ravimpreparaatide, mille efektiivsus pole teada, turule pääsemist.

Konverentsil tehti teatavaks kahe märkimisväärse rahvusvahelise uurimisasutuse loomine. Neist üks, asukohaga Austraalias Lismores, eesmärgiks on taimsete raviainete uuringud, nende tööstusliku tootmise arendamine ja fütoteraapia osatähtsuse suurendamine meditsiini praktikas. Teiseks kavatsetakse luua Rahvusvaheline Autentne Hiina Ravimtaimede Keskus Londonis Kuningliku Botaanikaaia (Royal Botanic Garden) juures. Selles on ettenähtud uurimislaborid teadlastele, ruumid kaubandustegelastele ja meditsiinipraktikutele.

www.terviseleht.ee