Kaaniteraapia jätkukoolitused Tallinnas ja Tartus!

10.09.2012

Kaaniteraapia jätkukoolitused toimuvad Tallinnas 17.-20. september kl 10:00-17:00 ja Tartus 24.-27. september kl 10:00-17:00. 

Tasu: 180,00 eurot

 

I - "Klassikaline hirudoloogia", mille käigus räägitakse kaanide anatoomiast ja füsioloogiast, kaaniensüümidest ja nende toimest organismile. Selles osas käsitletakse ka kaanidega seotud õigusnorme ning sanitaar- ja hügieeniprobleeme. Õpitakse erinevaid kaanipaneku meetodeid ning kaaniraviskeemide koostamise põhimõtteid.

II - "Hirudoloogia koos nutritsioloogia alustega". Varem omandatud teadmistele lisandub nutritsioloogia (teadus raku talitlusest) algõpe. Selles osas antakse ülevaade mikroelementidest, valkudest, vitamiinidest, rasvhapetest ning nende mõjust raku elutegevusele. Räägitakse vee toimest organismile, antakse üldine ettekujutus bioaktiivsetest toidulisanditest. Ja lõpuks käsitletakse organismi kompleksse mõjutamise võimalusi nutritsioloogia ja hirudoloogia vahenditega.

III - "Refleksohirudoloogia" annab baasteadmised tšakrasüsteemist, meridiaanidest, akupunktidest ja nende vastastikusest toimest, samuti akupunktide kasutamisest hirudoloogias. Vaadeldakse alternatiivsete meetodite kompleksse kasutamise võimalusi inimorganismile juba varem omandatud teadmiste põhjal.

 

Программа по гирудологии состоит из 3-х блоков:

1-й блок - " классическая гирудология" дает понятие об анатомии, физиологии пиявки, ее ферментах и способах воздействия на организм. В этом блоке рассматриваются вопросы санитарно-гигиенических и правовых норм работы с пиявками. Изучаются способы постановок и схемы гирудовоздействия на пациента.

2-й блок - " Гирудология с основами нутрициологии". К ранее полученным знаниям по гирудологии добавляется изучение нутрициологии -науке о жизнедеятельности клетки. В этом блоке изучается характеристика и влияние микроэлементов, белков, витаминов, жирных кислот на жизнедеятельность клетки. Разбираются вопросы характеристики и действия воды на организм, дается понятие о БАДах - биологически-активных добавках. Решаются вопросы комплексного взаимодействия на организм человека в рамках гирудологии и нутрициологии.

3-й блок - "Рефлексогирудология" - дает базовые знания о чакрах, меридианах, акупунктурных точках и их взаимодействии, а также применениие этих точек в гирудологии. В этом блоке решаются вопросы комплексного взаимодействия альтернативных методов на организм человека на базе ранее полученных знаний.