Klassikalise massööri kutse omandamine vene keeles

15.08.2012

KLASSIKALISE MASSÖÖRI KUTSE OMANDAMINE  VENE KEELES

 

Toimumise aeg: 1 aasta alates sept. 2012
Õppevorm: päevane
Maht: 800 auditoorset tundi (lisandub 200 tundi iseseisvat tööd, mille eest koolitatav ei maksa ja mida arvestatakse lõputunnistuse väljastamisel.
Tasu: 2500 € (sisaldab käibemaksu)
Vastutav õppejõud: Dr. Olena Andrejevna

 

Toimumise kohad:
Narva 24. september
Tartu 1. oktoober
Tallinn 15. oktoober

 

Selgitus: Õppetöö toimub täielikult vene keeles (osad ained on tõlkega vene keelde.)
Õpetajateks on oma ala professionaalid. Kasutatakse kaasaegseid õppevahendeid ja venekeelseid õppematerjale kõigis õppeainetes.

 

Täpsem informatsioon ÕPPEKAVADE all.