Lõpetamise info

Kooli lõpetamise aluseks on vastava õppekava ainete läbimine vähemalt 75% ulatuses, eksamite sooritamine positiivsele tulemusele, praktika läbimine, referaadi/lõputöö kirjutamine ja õppemaksu tasumine.

 

Eksam

Eksamid tuleb sooritada nii esimese kui ka teise õppeaasta lõpus. Teoreetiline eksam koosneb üldainete küsimustest ja erialaküsimustest.

Erialaainete eksam sisaldab küsimusi erinevate õppeaasta jooksul läbitud õppetundidest. Erialaainete nimetused leiate oma õppekavast.

Lisaks teoreetilisele eksamile tuleb sooritada ka praktiline eksam oma põhierialal.

 

Täpsemalt vaata lõpetamise tingimusi iga õppekava juurest:

1. Klassikaline massaaž

2. Refleksoloogia

3. Idamaade meditsiini loodusterapeut

 

Referaat ja lõputöö

 

Referaat ja lõputöö koostatakse vastavalt Krautmani Massaaži- ja Terviseakadeemia kirjalike tööde juhendile.

 

REFERAAT

Esimese aasta lõpus tuleb kirjutada uurimusliku iseloomuga referaat.

Referaadi maht on kuni 10 lk.

Referaadi koostab õpilane iseseisvalt ilma juhendajata.

Referaadid tuleb ette kanda, st läbida kaitsmine. Kaitsekõne pikkus 5-10 min.

Referaat tuleb esitada nii elektroonselt kui ka paberkandjal.

 

LÕPUTÖÖ

Teise aasta lõpus tuleb kirjutada lõputöö.

Lõputöö maht on kuni 30 lk.

Lõputöö teema palume saata  kooli õppesekretärile. Grupivanem koostab tabeli, kus kõik õpilaste soovitud teemad olemas. Grupivanemad edastavad teemad sekretärile, kes edastab kõik esialgsed teemad osakonna juhatajatele, kes  annavad esimese tagasiside, millise teemaga edasi minna.

Teemat võib soovi ja vajaduse korral edaspidi muuta.

 

Soovitusi lõputöö teema valikul:

Lõputöö kirjutatakse vabalt valitud teemal. Teema võiks olla soovitavalt seotud õpilase spetsialiseerumisvaldkonnaga.

Teema peaks olema erinev eelmistest ja sisaldama uusi teadmisi.

Ärge unustage viitamisi. Need on olulised, sest näitavad, kas võib usaldada tööd või mitte.

Lõputöö võib olla referaadi edasiarendus.   

Pole mõtet teha tööd massaažiliigist,  mis sulle endale meeldib aga pole veel kursusel käinud.

Töö on arvestatud, kui vastab üldistele referaadi või kursusetöö kriteeriumitele ja selle tulemusest on kasu ka teistele õpilastele.

 

Valik teemasid referaadi või lõputöö kirjutamiseks.

 

Lõputöö juhendaja olemasolu on soovituslik. Väga spetsiifiliste teemade ja küsimuste puhul soovitame juhendajat Terviseakadeemia õppejõudude hulgast. Juhul, kui soovite võtta juhendaja väljapoolt kooli, siis leppige kohe algul kokku, kuidas koostööd teete. Juhendamise eest hiljem laekunud arveid kool maksta ei saa.

 

 

Õppekavade koostamisel on arvestatud kutsestandardite kompetentsidega

Vastava õppekava lõpetaja on ettevalmistatud minema kutseeksamile kutseandja juurde: 

 

1. Õppekava KLASSIKALINE MASSAAŽ

- massöör, tase 5

 

2. Õppekava REFLEKSOLOOGIA

- täiendmeditsiini-ja loodusraviterapeut, spetsialiseerumine refleksoloog, tase 6 (kutse hetkel peatatud)

3. Õppekava IDAMAADE LOODUSTERAPEUT

- täiendmeditsiini-ja loodusraviterapeut, spetsialiseerumine Tai loodusterapeut, tase 6 (kutse hetkel peatatud)