Aroomteraapia algajatele (baaskursus) LÜKKUB EDASI 30.04

LiikSündmus
Algus15.01.2022 - 10:00
Lõpp05.02.2022 - 17:00
Maht24 tundi
Hind240 €
ÕpetajaMarika Külm
Aroomteraapias kasutatakse looduse tohutust varasalvest pärinevaid puhtaid eeterlikke õlisid inimese kui terviku tervisliku seisundi toetamiseks/mõjutamiseks. Aroomteraapia leevendab pingeid, mõjutab meelolu ja parandab elukvaliteeti. Aroomteraapia kasu- tusalad hõlmavad inimest koos kogu elukeskkonnaga, ka meie lemmikloomi, kodu- ja töökeskkonda.
 Igapäevaselt aroomteraapiat kasutades suudame muuta nii oma elu kui meid ümbritseva keskkonna elamisväärsemaks ja nauditavaks.

 

    ÕPPEKAVA NIMETUS: Aroomteraapia algkursus (baaskursus) 

 

ÕPPEKAVA RÜHM: Massaaž, loodusravi ja täiendmeditsiin 

 

ÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS: Massöör, tase 5 kutsestandard 

 

ÕPPE EESMÄRK: Anda põhjalikud alusteadmised aroomteraapiast ja oskused teostada individuaalset aroomteraapilist seljamassaaži. Koolituse lõpetanul on võimalus edasi õppida aroomterapeudi eriala järgmistel koolitustel. 

 

ÕPIVÄLJUND: Koolituse läbinu: 

 

1. valmistab ette töökeskonna ja loob lõdvestust soodustava õhkonna; 

 

2. teab aroomteraapia ajalugu, põhiolemust, eesmärke ja toimet;  

 

3. tunneb eeterlike õlisid ja nende tervendavaid omadusi, õlide valmistamist, imendumist organismi ja nende toimemehhanisme, kasutamise meetodeid ja annustamist; 

 

4. teab eeterlike õlide kasutamise piiranguid ja vastunäidustusi ning ravitoimeid erinevatele organsüsteemidel.  

 

5. teab 12 eeterliku õli olemust ja kasutus valdkonda; 

 

6. oskab täita kliendikaarti, valida õlisegu ning teostada aroomteraapilist seljamassaaži.  

 

SIHTGRUPP: Kõik, kes on huvitatud eeterike õlide kasutamisest oma igapäeva elus ning need, kes soovivad õppida peale baaskursuse omandamist aroomterapeudiks järgnevatel moodulitel. 

 

ÕPPE ALUSTAMISE TINGIMUS: Puudub. 

 

KOOLITUSE MAHT: Koolituse kogumaht on 48 akadeemilist tundi, mis sisaldab 24 tundi teoreetilist ja praktilist õpet ja 16 tundi iseseisvat tööd. 

 

KOOLITUSE AEG: 15-16.jaanuar ja 5.veebruar  

 

ÕPPEKESKKOND JA VAHENDID: Õpperuumide sisustus ja varustus on piisav koolituse läbiviimiseks ja õppekava väljundite saavutamiseks. Osalejatele on koolituskeskuse poolt eeterlikud õlid, baasõli, õlikausid, massaažilauad ja toolid. 

 

ÕPPEPROTSESS: Auditoorne töö toimub laupäeval ja pühapäeval kl 10.00 – 17.00. Lõuna 1 tund kl 13.00 – 14.00. 

 

ÕPPEMATERJALIDE LOEND: Kõik osalejad saavad mahuka konspekt. 

 

ÕPPEMEETODID: Loeng ja praktiline õpe. 

 

ÕPPE SISU: Aroomteraapia ajalugu, põhiolemus, eesmärgid ja toime. Taimsed eeterlikud õlid ja nende tervendavad omadused ning õlide valmistamine. Eeterlike õlide imendumine organismi ja selle toimemehhanismid, kasutamise meetodid, segamine ja baasmaterjalide tutvustus, annustamine ning valik ja segamine. Eeterlike õlide kasutamise piirangud ja vastunäidustused ning ravitoimed erinevatele organsüsteemidel. 12 eeterliku õli põhjalik tutvustus. Retsepte ja nõuandeid koduseks kasutamiseks. Seljamassaaži õpe. Õlisegu valimine. Kliendikaardi täitmine. 

 

HINDAMISED EHK ÕPPE LÕPETAMISE TINGIMUSED: HINDAMISMEETODID: koolituse läbinuks loetakse õppija, kes osales 100 % auditoorsetes tundides, kes koolituse lõpus vastas teoreetilise osa kohta küsimustele vähemalt 75 %, sooritas seljamassaaži arvestuse positiivsele tulemusele ning esitas ja kandis ette refereeringu nõutud referaadist positiivsele tulemusele. Hindamismeetod ei ole hindeline vaid õppejõu jooksev tagasiside kogu koolituse ajal. 

 

VÄLJASTATAVAD DOKUMENDID: õppekava lõpetajatele väljastab kool täiendkoolituse tunnistuse, õppe lõpetamise tingimuste osalise täitmise kohta väljastab kool täiendkoolituse tõendi. 

 

KOOLITAJA KVALIFIKATSIOON: õppejõud Marika Külm, Tartu Ülikool, bioloogia; Eesti Aroomteraapia Ühingu esimees; omab pikaajalist täiskasvanute õpetamise töökogemust. 

 

INFO: 56468908 

 

REGISTREERIMINE: anni@terviseakadeemia.ee

 

Oleme Eesti Töötukassa koostööpartnerid