Anatoomia ja füsioloogia koolitus massööridele ja terapeutidele

LiikSündmus
Algus11.10.2020 - 09:00
Lõpp31.01.2021 - 16:00
Maht64 tundi
Hind400 €
AsukohtTallinn
ÕpetajaLilli Gross

Koolitus on üldmeditsiini baaskoolituseks kõigile, kes soovivad inimese anatoomiast ja toimimisest paremini aru saada, tegelevad inimese tervise parandamisega läbi massaaži või erinevate teraapiate. Koolitus vastab massööri ja täiendmeditsiini terapeutide kutse taotlemise nõuetele.

ÕPPEKAVA: https://docs.google.com/document/d/1nL8ks9S30zWocfAkrwniqsMYqW_K9R5Vcl_OjNqGT3k/edit

Koolituse temaatika:
- sissejuhatus anatoomiasse ja füsioloogiasse;
- rakk ja koed;
- lihased ja nende ehitus ning paigutus;
- tugiliikumisaparaadi ehitus, ülesanded ja funktsioon;
- kõik elundsüsteemid, nende ehitus ja talitlus;
- massaaži vastunäidustused.

Toimumise ajagraafik: 11. ja 25.10; 1, 15 ja 29.11; 13.12.2020; 17. ja 31.01.2021.
Õppetöö toimub pühapäeviti kl. 9.00 - 16.00.
Lisandub kirjaliku eksami päev kevadel või kokkuleppel kohe pärast koolituse lõppu (lisatasu).

Õpiväljundid: koolituse lõpetaja teab:
- anatoomia ja füsioloogia põhimõisteid; - oganismi ülesehitust, raku ehitust ja talitlust;
- kudede liike;
- luude ja liigeste ehitust;
- lihaste ehitust, kinnituskohti ja funktsioone;
- organeid ja nende paiknemist;
- oskab selgitada erinevate elundsüsteemide talitlust ja neid mõjutavaid tegureid, organismi talitluse põhilisi seaduspärasusi ja regulatoorseid mehhanisme;
- teab massaaži vastunäidustusi.

Õppekava koostamise alus:
kutsestandard “Massöör, tase 5”.

Hindamismeetod:
koolitaja jooksev tagasiside õppe käigus ja kodutööde esitamine ning eksam.

Lõpetamise tingimus:
80 %-line koolitusel osalemine, kodutööde esitamine ja kirjaliku eksami sooritamine vähemalt 75 %-le.

Koolituse maht:
100 tundi, millest 64 tundi on auditoorsed ja 36 on iseseisvatöö tunnid. Koolituse tasu: 400 €, tasumine osade kaupa enne koolituspäevi (20 % tulumaksutagastust Maksu-ja Tolliametilt).

Koolituse lõpetaja saab täiendkoolituse tunnistuse.

Õppejõud: Lilli Gross, Tartu Ülikool õendusteaduse osakond, terviseteaduse magister, litsentseeritud spordimassaaži terapeut.

Kool on Eesti Töötukassa koostööpartner.

Lisainfo ja registreerimine:
56 468 908
info@terviseakadeemia.ee