Hiina meditsiin

Hiina traditsiooniline meditsiin on iidne teadmiste kogum elustiili korrastamiseks, terviseprobleemide ennetamiseks ja ravimiseks.

Hiina meditsiini loodusterapeut on spetsialist, kes kasutab traditsioonilisi Hiina teadmisi selleks, et toetada inimese enda võimet kohaneda keskkonnamuutuste ja -mõjudega. Hiina loodusterapeut valmistab ette töökeskkonna, loob lõdvestust soodustava ümbruse ja õhkkonna. Ta kasutab erialast diagnostikat (vaatlus, palpatsioon, vestlus), saades informatsiooni erinevate organsüsteemide seisukorrast ning seejärel annab nõu elustiili muutmiseks (haiguste põhjused ja ennetamine - tervisevõimlemine, meditatsioon, toitumine) ja vajaduse korral teostab mitmesuguseid organismi tasakaalustavaid toiminguid. Ta kasutab selleks spetsiaalseid resoneerivaid (aku)punkte ja energiakanaleid ning meetodeid nagu massaaž, Qigong (hingamis- ja liikumisharjutused) ja moksibustsioon (soojendamine) või kupuravi.

Õppekava vastutavateks õppejõududeks on tunnustatud hiina meditsiini praktikud, dr Raimond Lihtmaa ja dr Udo Uffert.

Kaheaastase õppe eesmärk on anda õpilasele laiapõhjalised teadmised hiina meditsiini teoreetilisest baasist, ravipõhimõtetest, diagnostikast ning raviviisidest. Õpe keskendub võrdväärselt nii haiguste ennetusele kui ravile, vastates üheltpoolt tänase ravikeskse tervisesüsteemi ootustele, teisalt kasvatades teadlikkust preventsiooni ja varajase diagnostika olulisusest tervise säilitamisel. Õppetööd läbib õpitu juhendatud praktika, lisaks iseseisev töö lisalugemise ning kirjalike tööde näol. Baasõppe edukalt läbinu on võimeline teostama erinevaid praktilisi teraapiaid ning pakkuma erialast nõustamist, mis teevad temast hinnatud terapeudi tööturul.

Õppevorm: kaugõpe (õppetöö toimub kahel nädalavahetusel kuus)
Õppeaeg: 2 aastat
Õppekeel: eesti
Õppetöö toimumise koht: Tallinnas, Tondi 8a / Tartu, Tähe 4
Õppemaks: 2860 EUR (130 EUR/kuus). Lisainfo ...

 

 

Õppeaine

Alusained

Inimese anatoomia ja füsioloogia

Patoloogia

Esmaabi

Lihas-, liiges ja lülisamba testimine

 

Erialaained

HTM teke ja areng

HTM baasteooriad

(õpetus valgusest ja varjust; viis stiihiat; kaheksa trigrammi; siseorganid; qi, veri ja kehavedelikud; kanalid ja kõrvalharud; ravipunktid)

Inimkäsitlus idamaades, Euroopas ja HTMs

Kanalid ja nende kollateraalid. Peamised ravipunktid.

Haiguste välised ja sisemised põhjused.

Patogenees

Qigong (waidan, neidan)

Meditatsioon. Ravibuda pühitsus.

Diagnoosi 8 printsiipi

Diagnoosimise tehnikad

(küsitlus, vaatlus, keelediagnostika, kuulatlus, vaatlus, palpatsioon, pulsidiagnostika)

Sündroomid ja nende diagnostika

(qi, vere ja kehavedelike sündroomid, Zangfu organite sündroomid, kombineeritud sündroomid, regulaar- ja ekstrakanalite sündroomid, bi sündroomid, wei sündroomid)

Tuina massaaž

Kupuravi, moxa, quasha

Taimravi

Toitumine

Nõelravi tutvustus

Preventsioon ja varajane diagnostika. Ravi põhireeglid.

 

Üldained

Õigusaktid (sh tervisekaitse, andmekaitse, tarbijakaitse)

Suhtlemine ja klienditeenindus, kutse-eetika

Erialane inglise keel

 Ettevõtlus

 

Kirjalikud tööd ja praktika

Referaat

Kursusetöö

Praktikum

Praktikalaager, sh klienditeenindus, suhtlemine

 

Tundide arv kokku


Lõpetamine: Õppekava edukalt läbinule väljastatakse kooli lõputunnistus, mis  kinnitab ettevalmistust täiendmeditsiini ja loodusraviterapeudi kutseeksamiks. Võimalik spetsialiseeruda Hiina loodusterapeut 6 tasemele.

Facebook