Teemad referaadi või lõputööde kirjutamiseks

Ootame töid haiguse- või massaažiliigipõhistel teemadel. Kuid valida võib ka allolevate teemade hulgast.

Teemad:

  • Klassikalise massaaži ajalugu.
  • Massaažide  ajalugu maailmas. Nende klassifikatsioon, sarnasused, erisused.
  • Mõne õpitud massaažiliigi vm aine (nt lihastestimine, ravimtaimed, hiina meridiaanid vms) põhjalikum analüüs (või ka konspekti täiustamine/parendamine). Siia alla võib kuuluda õpetajaga kooskõlastatud video, täiustatud pildid vms.
  • Kupumassaaž. Erinevad kupu kasutuse viisid. Eriti põhjalikult on võimalik uurida magnetkuppe e akupressuurikuppe.
  • Savi, ravimuda, turvas jm mähised.